DATA I HORA OFICIAL

La sincronització de la data i l’hora d’aquesta seu es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l’Armada, de conformitat amb el que preveu sobre l’hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 d’octubre, pel qual es declara al Laboratori del Reial Institut i Observatori de l’Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia i, quan sigui possible, amb l’hora oficial a nivell europeu.

CALENDARI DÍES INHÀBILS

Resolució de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat a efectes de còmput de termini.